ASP (Active Sever Page)

İnternet teknolojisinin hızlı gelişimi ve geniş kitleleri içine alması, dünya çapında yeni bir ekonominin doğmasına sebep olmuştur. Geleneksel ticarette firmalar ile müşterileri birebir diyalog kurmaktadırlar. Bu iş modelinde, müşteriler her zaman pazarlamanın merkezinde görülür.
Ancak gelecekte de söz sahibi olmak isteyen firmalar bu geleneksel ticaret anlayışını aşarak, hiç tanımadıkları müşterileri ile e-ticaret yoluyla buluşmaktadırlar. Bir başka açıdan, müşterilerine verdikleri mal ve hizmetleri internet ortamına taşımış olmaktadırlar. Doğal olarak, alışılagelmiş piyasa yapıları internet ortamında geçerliliği önemli ölçüde yitirecektir.
Ancak web sayfalarının da kullanıcıdan veri kabul etmesi, kişiye özel dinamik sayfaların tasarlanması, bazı bilgilerin gizliliği, bazı sayfalara kısıtlı sayıda kişinin ulaşabilmesi, vb. gibi ihtiyaçlar web programcılığını önplana çıkarmıştır.
Yazılım devi Microsoft'un desteği, kullanım kolaylığı ve hızlılığı web programcılığında ASP’yi ön plana çıkarmıştır.

Eğitim İçeriği

ASP (ACTIVE SERVER PAGE)

Html Yapısı
- Html etiketleri
- Form yapısı

ASP’ye Giriş
- Web programcılığına giriş
- ASP kullanımı ve temel ASP nesneleri

Veritabanı Oluşturma
- Access ile veritabanı oluşturma
- Master – Detail veritabanı yapısı
- Access içindeki veri tipleri
- Örnek veritabanı uygulamaları
ASP için Visual Basic Script
- VBScript Kontrol Mekanizmaları
- Döngü yapıları
- Genel VbScript fonksiyonları
- ASP kodlarının html ile bütünleşmesi

 

ADO ve Veritabanı uygulamaları
- ADO’ya giriş
- Bağlantı oluşturma
- SQL dil yapısı
- Veritabanından veri okuma ve yazma
Java Script ve Vbscript
- VbScript kontrolleri
- Javascript kontrolleri
- Vbscipt ve Javascript uygulama - alanları
DHtml
- DHtml yapısı
- DHtml grafik uygulamaları
- DHtml ile menu tasarımı
Proje
- Forum uygulamaları
- e-Ticaret mantığı
- Secure Socket Layer mantığı
- Bitirme Projesi