Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Muhasebe, tanımından da anlaşılacağı gibi oldukça fazla dikkat, teorik bilgi ve deneyim isteyen bir meslektir. Özellikle evrakların tanınması, algılama yeteneği, kontrol ve takip alışkanlıklarının kazandırılması gerekir. Bu mesleğe yeni atılacak olanlar, eğitim almaya karar verenler, daha önce iş başvurusunda bulunmuş olanlar, “tecrübeniz var mı? sorusu ile karşılaşmış ve bu soru karşılarına engel olarak çıkmıştır Bu sebeple muhasebe eğitiminde önemli olan öğrenme sürecinin  pratiğe en yakın uygulama ve araçlarla yapılmasıdır. Örneklemeler, öğretme tekniği, uygulamalar ve ölçme teknikleriyle bu tecrübenin kazandırılması gerekmektedir. Bu sebeple hedef, her bir öğrencinin gerçek bir işletme ortamına hazırlanması olacaktır.

Eğitim İçeriği

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

 Muhasebenin Tanımı, işlevi
 Muhasebe Ve Muhasebenin Kaynağı Olan Yasa Ve Tebliğler (www.gelirler.gov.tr)(Vergi Usulleri Kanunu (V.U.K,  Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK), Kurumlar Vergisi Kanunu(K.V.K, Türk Ticaret Vergisi  Kanunu(T.T.K, Muhasebe Genel Tebliği Ve İlkeleri )
 Muhasebe Süreci
 Bilanço Ve Gelir Tablosu,Bilanço Tekniği,     Gelir Tablosu Tekniği
 Ticari Paket Programların Muhasebe Sürecinde İşlevi
 Muhasebede Kullanılan Belge Evraklar(Resmi Ticari Belgeler: Fatura, İrsaliye, Gider Mkb,Serbest Meslek Mkb,Kira  Mkb,Müstahsil Mkb, Perakende Satış Fişleri,Tahsil Mkb.,Tediye Mkb.)
 Muhasebe Fişleri Ve Bordrolar: Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, İşe Giriş Bildirgesi,4 Aylık  Sigorta Prim Bildirgesi
 Kıymetli Evraklar: Çek Senet Bonolar,Tahvil,Poliçe

 Beyannameler:Kdv, Muhtasar,Geçici Peşin Vergi Beyannameleri
 Resmi Ticari Defterler
 Yevmiye (Günlük Defter),Büyük Defter,Envanter Defteri
 Defterlerde Tasdik Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 TDHP(Tekdüzen Hesap Planı)

 Yevmiye Büyük Defter Kayıtları
 Geçici Peşin Verginin Hesaplanması ve Beyannamenin Doldurulması
 Kapanış Kayıtları
 Gelir Tablosu Ve Bilanço Hazırlanması
 Kurumlar Vergisi Hesaplanması
 Ticari Paket Programlar
 ETA:Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü,C/H (Cari Hesap Modülü),Fatura Modülü, İrsaliye Modülü, Çek/Senet  Modülü, Bordro Modülü, Muhasebe Modülü
 LOGO-LKS:Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü, C/H Modülü,Fatura Modülü, İrsaliye Modülü İşlemleri,Çek/Senet İ şlemleri,Kasa İşlemleri, Banka İşlemleri, Muhasebe İşlemleri
 Temel Excel Bilgisi
 Bugün nereye gidilirse gidilsin, çalışılacak firmanın büyüklüğü ne olursa olsun muhasebe excel olmadan olmaz. Ve bu bilinçle  eğitimlerimizin sonuna temel excel bilgilerini eklemeyi de uygun gördük.