STA4CAD Eğitimi

Betonarme bina türü yapıların ts500, ts498, tdy97 ve ilgili diğer standart ve yönetmeliklere göre statik-dinamik analizini ve boyutlandırmasını yapan Türkçe hazırlanmış bir paket programdır. Bu program ile çok katlı betonarme yapıların analizi, tasarımı, çizimi ve metrajı rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca programın içinde bulunan güçlendirme modülü sayesinde depremde hasar görmüş yapıların tadilat ve güçlendirme projeleri de yapılabilmektedir. Programın Türkçe olması ve yaygın olarak kullanılması adaptasyonu kolaylaştırmaktadır. Türk yönetmeliklerine göre ayarlandığından kullanıcıya çok az yapılacak iş bırakmakta hesap raporları, metraj, çizim, modelleme işlemlerini çabucak hazırlamaktadır.
Autocad'e çizim aktardığından çizim düzenleme ve çıktı alma konularında da kolaylıklar sağlamaktadır. Kısacası Türkiye'de bina-konut alanında faaliyet gösteren bir inşaat mühendisinin mutlaka vakıf olması gereken bir paket programdır.

Eğitim İçeriği

STA4CAD

 - Aks oluşturulması, değiştirilmesi, çoğaltılması, ayarların yapılması…
 - Kolon bilgisi girilmesi,çeşitleri ve özellikleri…
 - Kiriş bilgisi girilmesi, çeşitleri kullanım amaçları ve özellikleri…
 - Döşeme bilgisi girilmesi, çeşitleri kullanım amaçları ve özellikleri…
 - Poligon kolon (dikdörtgen ve dairesel olmayan) oluşturulması
 - Mütemadi temel oluşturulması ve özellikleri
 - Yapısal bir örnek üzerinde gösterilen bilgiler doğrultusunda çalışma yapılması;
 - Yapı genel bilgilerinin girilmesi ve yönetmelikler çerçevesinde ayarlanması
 - Yapısal elemanların oluşturulması(aks, kolon, kiriş, plak, temel…)
 - Proje ayarlarının yapılması(opsiyonlar…)
 - Hata kontrolü yapılması varsa hataların neden kaynaklandığı ve nasıl düzeltilebileceği…
 - Kat kopyalama, eleman numaralandırma, süreklilik kontrolü…
 - Analiz sonuçlarının raporlanması
 - Proje çizimlerinin yapılması (kalıp planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları…)
 - Çizimlerin Autocad ortamına aktarılması, düzenlenmesi…
 - Radye temel analizi, çizimi, düzenlenmesi…
 - Merdiven tasarımı analizi çizimi ve düzenlenmesi...
 - Ara katlı, kademeli yapı tasarımı…
 - Farklı elastisite modülü seçimi, atanması…
 - Güçlendirme projesi tasarımı, analizi, yetersizliklerin tespiti ve güçlendirme sisteminin belirlenmesi…
 - Güçlendirme projesinde dikkat edilmesi gereken hususlar…

sta4cad
sta4cad