Web Tasarımı

Web tasarımı kavramı günümüzde oldukça yaygın bir biçimde bilinen ve kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Birçok yazılım ve site sayesinde web sayfalarına sahip olmak oldukça kolay bir hal almıştır. Bu yaygınlık aynı zamanda rekabeti de yanında getirmektedir. Rekabet ortamında avantaj sağlayabilmenin ilk koşulu fark yaratmaktır. Web tasarımlarınızda fark yaratmak için iyi bir eğitim almak ise şarttır.
Bu eğitim kapsamında sadece yazılım kullanılarak tasarımlar oluşturulmayacaktır. Web tasarımı kavramı yakından incelenerek, mantıksal kavrama kapsanacak ve neden – sonuç ilgileriyle kalıcı bir eğitim sağlanacaktır. Hedef kitle belirlenmesinden, eskiz çalışmalarına kadar çeşitli aşamalar üzerinde durularak; yer yer bir ekip çalışması havası yaratılarak, gelecek planlamasında bireysel / takım çalışmalarına ayak uydurmaya yönelik bir esneklik kazandırılmaya çalışılacaktır.
Eğitim dört aşamadan oluşmaktadır.

Eğitim İçeriği

WEB TASARIMI

1. WEB TASARIMINA GİRİŞ
 Genel Kavramlar ve Terminolojiler
 - İnternet ve Web kavramları
 - Web Tasarımı kavramı
 - Statik ve Dinamik Web sayfaları
 - Tarayıcılar ve FTP’ler
 - Web Standartları
 Ön Tasarım Aşaması
 - Hedef kitlenin belirlenmesi
 - Web sayfalarının tasarım planlaması
 - Akış şemaları oluşturma
 - Arayüz tasarımı
 - Kullanılacak tekniklerin belirlenmesi
 - Eskiz hazırlama

2. GRAFİK ARAYÜZ OLUŞTURMA
 Adobe Photoshop
 - Photoshop mantığı ve temel kavramları
 - Photoshop kullanarak eskizlerin grafik hale  dönüştürülmesi
 - Grafiklerin düzenlenmesi ve webe hazır hale  getirilmesi
 Adobe ImageReady
 - Animasyon grafikleri Photoshop’tan ithal etme
 - Hareketli grafik hazırlama
 - Banner, Animated GIF, Frame based SWF  dosyaları hazırlama
 Macromedia Flash
 - Flash mantığı ve temel kavramları
 - Timeline ve animasyon kavramları
 - Sahne mantığını anlama
 - Banner, buton, hareketli vektör grafikler

 
 

 - Photoshop ile entegrasyon
 - DreamWeaver ile entegrasyon
 - Navigasyon oluşturma, ithal etme
 - Macromedia Fireworks
 - Fireworks mantığı ve temel kavramları

3. WEB SAYFALARINI OLUŞTURMA HTML
 - HTML kavramı ve tarihçesi
 - HTML mantığı ve yapısı
 - Temel HTML kodları kullanarak basit sayfa  tasarımları yapma
 Macromedia Dreamweaver
 -
Dreamweaver arayüzünü tanıma
 - Site tanımlama ve yönetme
 - Etkin frame ve table kullanımı
 - Grafik – metin entegrasyonu
 - Animasyon çağırma ve yönetme
 - Katmanlar ile çalışma
 - Davranış tanımlama
 - Form oluşturma
 - Java Script ve Applet ithal ederek sayfaya  uyarlama
 - CSS temellerine giriş

4. WEBSİTESİ YÖNETİMİ
 - Alan adı tescili yapma
 - Alan (hosting) kiralama
 - Alan ve alan adlarını birleştirme
 - FTP kullanarak websitesi yükleme
 - Güncelleme yapma